f32.no Siden for norske fotoentusiaster (text in no)

f32.no er netside som introduserer seg selv slik:

“f32.no er Norges fotoside for deg som er interessert i fotografi og fotoutstyr. Her vil du finne nyheter, omtaler, refleksjoner og betraktninger om fotoutstyr, fotografier, og foto generelt.

Unikt stoff

Her på f32.no er det meningen du skal finne stoff som du ikke finner andre steder. Vi satser på å produsere unikt stoff, uansett hva vi skriver om.

Nyheter kommer du også til å finne her, men fremfor å satse på å være først, vil vi forsøke å finne unike vinklinger, belyse interessante problemstillinger, eller ganske enkelt hente frem nyheter som vi føler vi kan tilføre noe til.

Å være først ute med å melde om Hong Kong Cameras sitt nye kompaktkamera i rosa og mintgrønt vil vi holde oss for gode til å bruke tid og krefter på.

Når vi skriver om fotoutstyr, enten det er nytt eller gammelt, vil det være fordi vi synes det er spennende og interessant, og noe vi ville ønske å lese om – ikke fordi en eller annen markedsføringsnisse mener vi må. Her er det nemlig fotonerdene som bestemmer!”

f32.no drives av Are Thunes Samsonsen, Eivind Hauger, Paal Harald Mork-Knutsen og Toralf Sandåker.

Sidene er for fotoentusiaster og jeg gjetter på at navnet f32 er inspirert av Group f/64.

Ansel Adams var sentral i f/64 og gruppenavnet henspeiler på at man tilstrebet optimal (muligens også maksimal) skarphetsdybde.

På sidene finner du fra tid til annen også interessante “Blogcaster” hvor driverne drøfter tekniske og generelle Fotografi-spørsmå. Give it a try!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s